top of page

Aktiviteter på nivå 1 er knyttet til gjenkjenning av geometriske figurer.

Aktiviteter på nivå 2 er knyttet til egenskaper til figurene.

Aktiviteter på nivå 3 er knyttet til relasjoner mellom figurene.​

Geometriske planfigurer

Spill og lek med kortene bidrar til å utvikle forståelse for geometriske figurer og forholdet mellom disse.

 

  • Kortene kan brukes til mange ulike spill og aktiviteter

  • Aktivitetene kan tilpasses nivå og vanskelighetsgrad

 

 

Kortene er inspirert av Van Hile modellen om hvordan elevene lærer om geometriske figurer. Aktiviteter til denne kortstokken kan brukes på alle de tre første nivåene i modellen.

 

  1. Visualisering og gjenkjennelse av geometriske figurer

  2. Analyse: kunne beskrive egenskaper til geometriske figurer

  3. Logisk ordning, uformell deduksjon: Kunne se hvordan de geometriske figurene forholder seg til hverandre.

 

NYHET!

Her kan du laste ned lottobrett

som kan brukes sammen med

kortene Geometriske planfigurer

I geometriske planfigurer er det grupper med kort der de orange har begreper, de lilla kortene har forklaring på begrepene og de grønne har et eksempel.

bottom of page