top of page

Spilleregler

  • Aktiviteter på nivå 1 er knyttet til gjenkjenning av geometriske figurer.

  • Aktiviteter på nivå 2 er knyttet til egenskaper til figurene.

  • Aktiviteter på nivå 3 er knyttet til relasjoner mellom figurene.

Tilpasninger til aktivitetene

Det er mulig å tilpasse vanskelighetsgraden til aktivitetene ved å bruke alle kortene, eller å velge ut deler av kortstokken. Man kan f.eks. bare jobbe med firkanter, eller trekanter. En annen mulighet er og bare velge begreper og forklaringer.

 

Aktivitetene kan utføres alene, som samarbeidsoppgaver eller som konkurranser.

Spill og aktiviteter nivå 1:

Geometrimemory

Spilles med de oransje begrepskortene og de turkise figurkortene.

 

Legg alle kortene med baksiden opp. Første spiller snur to kort og ser om de passer sammen. Dersom kortene passer sammen, får han et par og kan fortsette til han trekker to kort som ikke hører sammen. Kortene snus og neste spiller fortsetter. Den som tilslutt har flest par vinner.

 

Spillet kan varieres ved å spille med kortene begreper og forklaringer, ved å bruke hele kortstokken.

Kjenn igjen figuren

Velg 5 oransje begrepskort og finn de turkise figurkortene  som passer til.
 

Bruk ord til å beskrive de ulike figurene.

  1. Hvor mange sider har figuren

  2. Hvor mange hjørner har figuren

  3. Er det noe spesielt med figuren?

Spill og aktiviteter nivå 2:

Gjettespill
En spiller trekker et kort og skal så forklare hvilket kort som er trukket uten å avsløre hva som er på kortet. Spillerne trekker og forklarer etter tur. Alle spillerne kan gjette svaret. Den som til slutt har gjettet flest riktig vinner.


Hvis det er trukket et oransje begrepskort må det forklare slik at de andre gjetter begrepet.
Trekkes det et lilla forklaringskort kan spilleren komme med eksempler, enten tegning eller begreper  slik at de andre beskrive forklaringen.

 

Dersom det er trukket et turkis figurkort, må figuren beskrives slik at de andre kan tegne den.

 

Som hjelp kan spilleren gi hint:

En finger betyr at det er et begrep

To fingre betyr at det er en forklaring

Tre fingre betyr at det er en figur

Figurkabal

Velg et turkis figurkort. Finn så mange begreper og forklaringer som kan  passe til dette kortet.

Spill og aktiviteter nivå 3:

Geometritoget

Del kortene likt mellom spillerne. Hver spiller skal lage en rekke med så mange kort som mulig.

Feks:

                                    Firkant                    En firkant med to sider som er parallelle

 

Regelen er at hvert kort skal passe med kortet før og etter i rekken. Poengene telles opp ved å legge sammen poengsummene på kortene som er i rekken. Den som har flest poeng vinner.

Hvem hører sammen
Til hvert begrep hører det til en forklaring og en figur. Spilleren skal finne de som passer sammen.

 

Noen figurer og forklaringer vil passe med flere kort. Utfordringen er å finne hvilke tre som passer sammen slik at alle kortene hører til en triplett.

 

Spillet kan forenkles ved at spillerne velger ut noen kort, f.eks. alle kort som hører til firkanter (eller trekanter)

Kabal

Spillerne deler bunken mellom seg.

Trekk et kort, legg det midt på bordet. Hensikten er nå få knytte sammen så mange kort som mulig. Hvert kort kan knyttes til fire andre kort. Kortene som legges inntil hverandre må passe sammen ved at man skal kunne sette et likhetstegn i mellom. Hvert kort kan passe sammen med flere andre.  Dersom et kort ligger inntil to eller flere må det kunne settes likhetstegn mellom kortene på alle sider. Når spilleren ikke kan bygge ut figuren mer legges poengene som står på kortene sammen.

Spill og aktiviteter som passer alle:

Geometrilotto

Alle kortene legges med baksiden opp. Spillerne har hvert sitt spillebrett. a

 

Første spiller snur ett kort og ser om kortet passer med et av bildene på brettet. Det må ikke være identisk, men må kunne passe med figur/begrep eller forklaring. Dersom det ikke passer legger han kortet ned igjen og spilleren til venstre fortsetter.

 

Vinneren er førstemann som får fylt opp brettet sitt.

Geometrilotto spillebrett

bottom of page